En ny version av VimaDoc Journal finns nu tillgänglig.
Kontakta oss om du vill ha den installerad hos er.

Den nya versionen innehåller bla:

  • Möjlighet att registrera vilka personer som godkänt registrering i Journalsystemet.
  • Funktion för att registrera att personen inte vill finnas i Journalsystemet.
  • Möjlighet för att ta ut registerutdrag som visar vilka personer som har haft tillgång till en vissa patients journaluppgifter.