Vimada AB

Vår verksamhet är fokuserad på att erbjuda bra och effektiva lösningar till företag och organisation som har behov av administrativa system som ger stöd till verksamheten. Vi erbjuder lösningar till många olika verksamheter och har kunder inom såväl industri som sjuk-och hälsovård. Vi fokuserar på lösningar och system som innefattar journalhantering, ärendehantering och dokumenthantering. En stor del av vår verksamhet utgörs av utveckling och support av de system som vi har hos våra kunder.

Vimada är ett Luleå-baserat IT-företag som ser fördelar i att finnas en bit utanför Stockholm men ändå ha hela Sverige som arbetsfält. Med dagens teknik kan vi hjälpa våra kunder oberoende av avstånd.

VimaDoc Journal
Ett komplett journalsystem som är avsett för företag som har behov av journalhantering inom hälso- och sjukvård. VimaDoc Journal är ett modern system integrerat i Windos som är lätt att använda sig och flexibelt att anpassa till olika kunders behov. Det används främst av privata vårdgivare (tex läkare och sjukgymanster) men passar även bra för många andra vårdgivare.

Cara Doc Desktop
En generell plattform för hantering av dokument som även innehåller delar för att ta hand om ärendehantering mm. Plattformen är lätt att anpassa till individuella behov och önskemål.