En ny version av VimaDoc Journal finns nu tillgänglig.
Kontakta oss om du vill ha den installerad hos er.

Den nya versionen innehåller bla:

 • Möjlighet att registrera vilka personer som godkänt registrering i Journalsystemet.
 • Funktion för att registrera att personen inte vill finnas i Journalsystemet.
 • Möjlighet för att ta ut registerutdrag som visar vilka personer som har haft tillgång till en vissa patients journaluppgifter.

VimaDoc Journal är ett effektivt journalsystem anpassat för privatmottagningar inom till exempel sjukvård, hälsovård eller sjukgymnastik. VimaDoc Journal har ett attraktivt pris och är anpassat till Windows grafiska gränssnitt.

VimaDoc Journal underlättar arbetet på mottagningen och har följande kännetecken:

 • Enkelt att skriva journalanteckningar.
 • Effektiv kassaregistrering tack vare flexibla prislistor.
 • Effektiv sökfunktion för att hitta patienter, diagnoser, mediciner mm.
 • Integrerat med Landstingets rutiner för elektronisk överföring av månadsrapportering, kvitton, remisser, provsvar mm.
 • Tydligt grafiskt gränssnitt som liknar Windows Utforskaren.
 • Rapporter och utskrifter kan göras bland annat till MS Word och MS Excel.
 • Enkel tidbok med grafiskt gränssnitt av kalendern, liknande MS Outlook.
 • Enkelt att skapa kallelser och övriga utskrifter till patienter.


Patientjournaler

Vid kontakt med patienten skrivs noteringar i patientjournalen. De olika vårdgivarkategorierna har anpassade upplägg av journalsidor efter eget behov.

Journalen har ett flertal funktioner, exempelvis:

 • Löpande journalanteckningar,
  med inmatningsstöd för
  diagnos/åtgärd och status.
 • Recept och e-recept.
 • Brev
 • Intyg
 • Kallelser
 • Remisser/remissvar
 • Provremisser/provsvar
 • Digital signering

Journaldelen är genomgående behörighetsstyrd så att varje personalkategori har tillgång till avsedd del av journalen. Behörighetsnivåerna är även enkla att anpassa för den egna mottagningens behov. Varje användare kan göra egna inställningar för exempelvis framställning av journalutskrift.

 

Tidbok

Genom tidboken kan man enkelt hålla reda på bokningar för flera vårdgivare. Varje användare anpassar sin vy av tidboken efter eget behov.

VimaDoc Journals tidbok kan exporteras till Ms Outlook.

Digitala hjälpmedel

VimaDoc Journal tar dig närmare e-hälsa.

Med hjälp av VimaDoc Journal kan du:

 • Enkelt skapa fullständiga journalutskrifter.
 • Skicka och ta emot remisser, provsvar mm via säker elektronisk överföring.
 • Använda e-recept vid förskrivning.
 • Skicka SMS till dina patienter eller kunder.
 • Bifoga valfritt digitalt lagrad media till patientjournal eller annat register.
 • Direkt ansluta till ett flertal externa program och få med patientdata, exempelvis till EKG och ultraljud.
 • Generera kassaredovisning till landstinget med diskett eller CD.

Rapporter och utskrifter

VimaDoc Journal innehåller ett flertal färdiga mallar och utskrifter, dessutom finns möjlighet för mottagningen att utveckla egna utifrån de kraftfulla stöd för mallar som systemet erbjuder.

Nedan visas på ett utsnitt av de rapporter som kan genereras ur VimaDoc Journal.

Till patienter:

Kvitton och besökssammanställningar från systemets kassa- och besöks-registreringar.

Kom-ihåg-notering med tider från Tidboken.

Journalutskrifter från journalregistren.

Till Kunder:

Fakturaunderlag som genereras ur systemets kassaregistrering.

Fakturamallar som underlag för generell fakturering efter mottagningens behov.

Till den egna mottagningen:

Dagrapport, redovisning av samtliga kassa- och besöksuppgifter enligt dagens registreringar för daglig avstämning.

Periodrapport; för valfri period, sammanfattning av olika typer av kassaregistreringar.

 

Redovisning och Fakturering

VimaDoc Journal har en smidig kassaregistrering tack vare den flexibla prislistefunktionen som är inbyggd i systemet. VimaDoc Journal kan användas av de som har företagskunder likaväl som de som redovisar till Landstinget.

Företagshälsovård

Via VimaDoc Journal finns stöd för att hålla reda på intervall för att kalla till företagshälsovård och dessutom finns bra stöd för kundfakturering för både företagshälsovård och fakturering av avgifter.

Import och Export

Det finns flera möjligheter att till systemet importera data via MS Excel och textfiler. Dessutom är det möjligt att exportera data till MS Excel eller MS Word för vidare bearbetning, exempelvis beräkningar eller etikettutskrifter.

 

Ytterligare finesser

 • Att-göra-funktion för att skriva enkla meddelanden och kom-ihåg-lappar till sig själv eller andra personer på kliniken.
 • Flera möjligheter att gruppera patienter och kunder, prover mm.
 • Standardrecept och provsvarsmallar lagras för att underlätta journalskrivande.
 • Väl utvecklade kund- och kontaktregister för smidig hantering.

Support

Via Vimadas supportavtal ges alltid tillgång till senaste versionen av systemet. I supportavtalet ingår även användarstöd och hjälp via telefon.

Vimada utför även individuella systemanpassningar och utbildningar.